Läkare, Apotekare, Barnmorskor, Ålderdomshem

Barnmorskor Elin Nilsson, den siste barnmorskan på distrikt nr 46 Håtuna. Hon tillträdde sin tjänst 1918 och slutade 1946.

Läkarbostället West-Tibble och senare  Ålderdomshemmet Väst-Tibble Distriktsköterska Elsa Hultman Nytt

 Ålderdomshemmet invigdes 1924 av ärkebiskop Söderblom

Bilden från stora boken från förr/Jane Fredlund

Tyra Sandberg, född Hallin, var gift med den sista apotekaren i Tibble, Oscar August Sandberg. Efter hans död 13 februari 1912 upphörde apoteket och änkan försålde lager och inventarier

1911