Lövsta

LÖVSTA GÅRD

Lövsta säteri bildades 1648 av överste Mauritz Duwall och har fram till sekelskiftet 1900 ägts av frälsesläker. Enligt sägnen har Gustav Vasas far, Erik Johansson ägt gården fram till 1513 då den skänktes till Skokloster.

Vi skriver i Upplands-Bro nr64