Kvarnar, Spannmål

Kongl. Majts Stadsfästelse av spannmålsmagasins inrättande i Tibble socken 1755. Magasinet uplöstes 1896
Sockenmagasinet i Håbo-Tibble
Gårdar med kvarnar
Aske  Frötuna Helgesta    Håtunaholm (Hammarby)  Kvarnnibble  Nyborg   Slangvik  Svarsta, Tälgeby