Ålsta

Ålsta rusthåll vid Sigtuna skvadron. Kungliga Livregementet till häst. 

Olika uppgifter om mangårdsbyggnaden.
Uppförd på 1600-talet eller början 1800-tal/ IJ-L

 

Troligtvis kallad Rosenborg

Gods och Gårdar 1938