Hammarby

 

En mycket gammal och dålig bild över Hammarby, Placering mellan Signhildsberg och Håtunaholm. Finns inte kvar. Här bodde siste ägaren till Tegelbruket vid Signhildsberg.