Rusthåll

UPPLANDS REGEMENTE n:o 6 SIGTUNA KOMPANI
UPPLANDS REGEMENTE n:o 2  SIGTUNA SQVADRON

Håtuna Håbo-Tibble Roteindelning
nr 12 Alby                                                                  
nr 13 Skråmsta
nr 14 Frötuna
nr 15 Önsta
nr 16 Ålsta
nr 17 Vallby
nr 18 och nr 19 Signhildsberg
nr 20 och nr 21 Qvarnnibble
nr 22 Håtunaholm
nr 23 Markeby
nr 58 Sundby
nr 59 Norränge
nr 60 Råby
nr 61 Kålsta
nr 62 Tjusta
nr 63 Öfver Nibble
nr 64 Tibble Kyrkoby
nr 65 Jädra
nr 66 Skråmsta
nr 67 Hållunda
nr 68 Helgesta
nr 69 Teljeby

MILITÄR INDELNING ————UPPLANDS REGEMENTE, Sigtuna kompani
Extra Soldat-Roteringen
-1791 LIVREGEMENTET T HÄST
Majorens kompani
1791-1815 LIVREGEMENTSBRIGADENS KYRASSIÄRKÅR,
Majorens skvadron
1815- LIVREGEMENTETS DRAGONKÅR (DRAGONER)
Sigtuna Sqvadron, Majorns Kompani