Statare/Lantarbetare

 

  Statarliv

 

Till bygdens stora herrgårdar kom statarna i sina vagnar i slutet av oktober. Den sista veckan i oktober kallades slankveckan. Kontrakten, som alltid skrev fram till 24 oktober hade då tagit slut och nu kunde man flytta till en annan plats om man ville. Många tog chansen i hopp om något bättre. Många av dem levde som nomader och stannade bara högst ett år på varje plats. Det var ett hårt liv för familjerna och skolgången för barnen blev också lidande.

1954 bedrevs en studiecirkel i hembygdsforskning och från denna kan vi i dag läsa att Lantarebetarfacken avd 44 Håtuna/Håbo-Tibble bildades 24 april 1919. De första åren blev arbetsamma och många meningsskiljaktigheter uppstod. Det var svårt att hyra lokaler och ibland måste de mötena hållas under bar himmel. Under storstrejken 1925 hade fackföreningen hårda tider. Begreppet ”svartfötter” blev aktuellt och många heta duster utkämpades mellan de strejkande arbetarna och dessa.