Hemvärn och Lottakår

 Hemvärnet 1940.HEMV_RNET_1940

Läs om Lottakåren på Skråmsta 1941