Gård och Torp A-Ö

Sök på torpets namn för att se vilken gård torpet tillhör eller har tillhört. Klicka på gårdens länk så finns det förhoppningsvis något mer att läsa. Om inte, jobbar vi på det.
OBS HÅTUNA söker du i tabellen längre ned

Många av torpen är i dag rivna, en del kan vi se rester av grunderna men oftast är de borta. De torp som finns kvar är i många fall idag friköpta och tillbyggda och/ eller fungerar som egna gårdar. Det är inte osannolikt att ett torp under århundradenas gång haft olika markägare. Det gör det ibland svårt att identifiera var de har legat, men de allra flesta har vi hittat på äldre kartor och dokument.

[

HÅBO-TIBBLE
Uppdatering pågår
Adolfsberg
Önsta
Albylund
Alby
Alphyddan
Negelstena/Slangvik/Teljeby
Annero
Vallby
Arnberga
Backebo
Kyrkbyn
Berga
Kyrkbyn
Bergstugan
Kyrkbyn
Björnberg
Hållunda
Helgesta
Björnbo
Björnhäll
Lövsta
Blåsenborg
Kyrkbyn
Blåsenhus
Bälby
Bodarna
Teljeby
Borgarbo
Negelstena
Bostället
Bälby
Bredatorp
Kyrkbyn
Båstungen
Carlberg
Frötuna
Dammkärret
Durken
Kyrkbyn
Äldre namn för Durkgårdet/torp
Durkgärdet
Kyrkbyn
Durktorp
Kyrkbyn
Egahult
Eka
Vallby
Ekenäs
Vallby
Ekliden
Vallby
Ekudden
Vallby
Eneby hage
Önsta
Fattigstugan
Kyrkbyn
Finnviken
Fiskartorpet
Negelstena
Fredhäll
Jädra
Färjestaden
Vallby
Fågelhäll
Slangvik
Fågelsången
Lövsta a>
Fågeltäppan
Granliden
Hållunda
Ålsta
Grevelund
Alby
Grindstugan
Alby
Grindstugan
Alby
Grindtorp
Lövsta
Grynsta
Vallby
Gråbo
Gröna Gången
Vallby
Grönlund
Jädra
Gullbacka
Kyrkbyn
Gustavsborg
Kyrkbyn
Gyllenkroken
Vallby Postadress Sigtuna
Gärdet
Kyrkbyn
Hagaberg
Kyrkbyn
Hagstugan
Kyrkbyn
Hammarlund
Hukan
Jädra
Hällen
Kyrkbyn
Hästhagen
Frötuna
Håbolund
Helgesta
Högantorp
Kyrkbyn
Höjden
Jädra
Jaktstuga, sjukstuga
Teljeby
Jädersborg
Jädra
Jägartorp
Vallby
Svarsta
Karlslund
Alby
Katrinelund
Vallby
Kevan
Skråmsta
Klockarbord
Kyrkbyn
Knaperbacken
Frötuna
Kohagen
Alby
Komötet
Frötuna
Kurhagen
Lövsta
Kurn
Alby
Kyrkbytorp
Kyrkbyn
Kyrkvaktarstugan
Kyrkbyn
Kämsta
Kyrkbyn
Laggarbo
Alby
Liljedal
Vallby
Lillmossen
Ljusa bergen
Lugnet
Alby
Lundhagen
Länsmansboställe o skattegården.
Bälby
Långvreten Stora och Lilla
Ålsta
Löfhagen
Väst-tibble
Lövhagen
Teljeby
Lövsätra
Lövsta
Lövåsen
Frötuna
Mariedal
Kyrkbyn
Mariehäll
Ålsta
Mellantorpet
Alby
Mineborg
Kyrkbyn
Mariedal
Mossbo
Vallby Postadress Sigtuna
Norrebo
Kyrkbyn
Nybylund
Hållunda
Näshagen, stora och Lilla
Jädra
Parkhyddan
Kyrkbyn
Pliktstugan
Kyrkbyn
Ringsvik
Rosenborg
Hållunda
Ålsta
Rosenlund
Väst-tibble
Ryttarhof
Vallby
Dragonställe nr 17
Råbacka
Alby
Simon Finnes torp
Jädra
Sjudartorp
Lövsta
Sjudartorpet
Kyrkbyn
Sjötorp
Lövsta
Sjötorpet
Skeppartorpet
Lövsta
Skogstorp
Alby
Skogstorpet
Svarsta
Skrikbacka
Väst-tibble
Skråmstalund
Skråmsta
Skråmsta torp
Skråmsta
Skålgrund
Slottet
Kyrkbyn
Smedsbo
Kyrkbyn
Smedstorp
Lövsta
Smedstorp
Vallby
Svarsta By
Smällan
Vallby
Snickartorp
Svarsta
Solbacken
Kyrkbyn
Solhem
Stenhagen
Skråmsta
Stentorp
Lövsta
Stormossen
Storvik
Vallby Postadress Sigtuna
Strömmingsbacken
Kyrkbyn
Svängsta
Kyrkbyn
Sånkan
Alby
Tallbacken
Alby
Telgetorp
Tiblinstorp
Tivoli
Vallby
Uggelbo
Frötuna
Valhall
Vallby
Vallbylund
Vallby
Vallbyvik
Vallby
Vashaga
Vilan
Ålsta
Vägängen
Kyrkbyn
Ängsbo
Kyrkbyn
Ängstorp
Lövsta
Ålstatorp
Ålsta
Åsen
Kyrkbyn

HÅTUNA
Uppdatering pågår
Alpitan
Skogs rote
Backstugan
Kvarnnibble
Se även Åtorpet
Banqven
Nyborg
Berga
Håtunaholm
Bergtorp
HÅTUNAHOLM
Nyborg
Bjursta
Björkboda
Håtunaholm
Björkeberga
Killinge
Björkudden
Killinge
Blåsenhus
Norränge
Bondgården
Dalby backe
Dalen
Håtunaholm
Dalhem
Killinge
Ekedal
Eklunda
Skogs rote
Erikslund
Råby
Fattigstugan
Finntorp
Nyborg
Fridhem
Kvarnnibble
Fäbodarne
Skogs rote
Fågelsången
Skogs rote
Kvarnnibble
Galevänt
Råby
Se även Johanneslund
Gladåker
Skogs rote
Glädjen
Nyborg
Grankärr
Skogs rote
Granlund
Nyborg
Råby
Grindtorp
Håtunaholm
se även Vilan
Gruv villan
Skällsta
Gröndal
Skogs rote
Gröndal fiskartorp
Håtunaholm
Grönlund
Nyborg
Kvarnnibble
Gustafsberg
Råby
Gällstugan
Nyborg
Gärdsängen
Håtunaholm
Se även Signhildsberg
Habors vret
Signhildsberg
Hagtorp
´Kvarnnibble
Herrhagen
Nyborg
Hersbrokärr
Hersbron
Hojan
Holmen
Hällen
Markeby
Högholmen
Nyborg
Jakobslund
Råby
Johanneslund
Råby
Johannisberg
Johannislund
´Kvarnnibble
Karlsberg
Råby
Klockarebol
Håtunaholm
Se även Norränge
Knopet
Nyborg
Krepplan
Signhildsberg
Se även Habors vret
Kvarnkärret
Nyborg
Kvarnnibble torp
http://www.håtuna-håbo-tibble.se/?page_id=2041">Kvarnnibble
Kålstalund
Kålsta
Lihagen
http://www.håtuna-håbo-tibble.se/?page_id=2041">Kvarnnibble
Lilla Nybygget
Nyborg
Lilltorpet
http://www.håtuna-håbo-tibble.se/?page_id=2041">Kvarnnibble
Lugnet
Nyborg
Skällsta
Löfhagstorpet
Skällsta
Löten
Nyborg
Lövhagen
http://www.håtuna-håbo-tibble.se/?page_id=2041">Kvarnnibble
Marielund
Skällsta
Marken
Håtunaholm
Murartorp
Nyborg
Månskenet
Nyborg
Nedergården
http://www.håtuna-håbo-tibble.se/?page_id=2041">Kvarnnibble
Nibblelund
Nyborg
Nordlund
Håtunaholm
Nybygget
Nyborg
Nybygget Stora och Lilla
Nyborg
Nydal
Killinge
Nytorp
href="http://www.håtuna-håbo-tibble.se/?page_id=2041">Kvarnnibble
Nyängstorpet
Skällsta
Nöjet
Håtunaholm
Odinslund
Skogs rote
Olofsberg
http://www.håtuna-håbo-tibble.se/?page_id=1409
Se även Rödhuvud
Opptorp
Nyborg
se även Upptorpet
Ormudden
Killinge
OvädretNyborg
Se även Wäckeby
Parken
Killinge
Petterslund
Skogs rote
Roligheten
Nyborg
Rothugget
Skällsta
Ryttarberget
Håtunaholm
Rävdansen
Skällsta
Se även Lugnet
Råstugan
Killinge
Rödhuvud
http://www.håtuna-håbo-tibble.se/?page_id=1409
se även Olofsberg
Rönneberga
Killinge
Salgärdet
Skällsta
Sandberget
Skogs rote
Sandtorp
Nyborg
Sjöhagen
Markeby
Skogsbo
Kvarnnibble
Skogstorp
Nyborg
Skällsta
se även Skogvaktartorp
Skogvaktartorp
Nyborg
Se även Skogstorp
Skällberga
Nyborg
Solberget
Håtunaholm
Solhem
Killinge
Solskenet
Nyborg
Solslätt
Killinge
Svarvarholmen
Håtunaholm
Sveden
Nyborg
Swältstugan
Signhildsberg
Sällösa
Håtunaholm
Se även Berga
Sättervikshage
Skogs rote
Versthaga
Sånkan
Håtunaholm
Tallbacken
Skällsta

Tallhammar
Nyborg
Tegeltorp
Nyborg
Se även Wäckeby
Tjusta by
Aske
Torsgrind
Killinge
Trundbo
Aske
Träsket
Nyborg
Tunaborg
Killinge
Tätorp
Håtunaholm
Thetorp
Udden
Markeby
Vallstugan
http://www.håtuna-håbo-tibble.se/?page_id=2041">Kvarnnibble
Versthaga
Skogs rote
Se även Sättervikshage
Vilan
Håtunaholm
Vägstugan
http://www.håtuna-håbo-tibble.se/?page_id=2041">Kvarnnibble
Wäckeby
Nyborg
Wästra Lugnet
Håtunaholm
Ängstorpet
Åtorpet
http://www.håtuna-håbo-tibble.se/?page_id=2041">Kvarnnibble
Se även Backstugan
Östra Lugnet
Håtunaholm
Lunda
Kvarnnibble
Över-Nibble
Nyborg
Skällsta
Fiskarstugan
Aske