Polisväsendet/ Brott och Straff

På vakt vid Kvannibble dansen
Polisman John Hållén håller vakt vid logdansen på Kvarnnibble i Håtuna
 
Poliskåren i Håbo härad, längst bak 1:a höger. John Hållén i Håtuna

Brott och Straff i äldre tider