Svarsta med Ringsvik och Grynsta

1691  finns en kvarn på Svarsta enligt Bro Håbo häradsallm. karta

På 1800 talet fanns  torpen Skogstorp, Jägartorp och Snickartorp i Svarsta by. Ringsvik,   Grynsta