Killinge

Nu under Kvarnnibble

Parken  Torsgrind, Råstugan, Nydal
Killinge:  Prästens anteckning i Håtunas  dödbok 1794Den 7 september begrofs bonden Olof Olofssons hustru Maja Stina Andersdotter, född 1771, död den 30 augusti af en synåls instucknande uti det högra knäet,  hvilken ej förrän vid slutet af hennes lefnad kunde uttagas. Förde en stilla vandel och skaffade i synnerhet under sin  sjukdom, med fruktan sin salighet.
23 år gammal.