Kyrkbyn


Delar av Tibble Kyrkby 1708, ägodelningskarta. Lantmäteriet
Kyrkbyns mark sträckte sig långt längre än det vi ser idag.Enligt karta Bro Håbo häradsallm. från 1691 fanns en kvarn i Tibble by, enligt samma karta fanns där fem hemman.

Kyrkbyn som växte med arkitekt Sven Olof Nyberg

Här kan du läsa om Håbo-Tibbles nya kyrkby, som under Sven Olof Nybergs engagemang och arbete växte fram i två etapper under 1970-1980- tal. Vid sin sida hade han sin hustru Kerstin och ett stort antal människor som stöd.

Läs om Nybergs arbete i den egna boken Håbo-Tibble kyrkby och Nyberg berättar

Stockholms läns museum

Torp innan ” Egna hems rörelsen” kom igång i Kyrkbyn
Bergstugan, Blåsenborg, Bredatorp, Gullbacka, Gustavsborg,  Gärdet, Hagstugan, Hagaberg, Hällen, Klockarbord, Kyrkby torp-(Stora o Lilla Långvreten) Kyrkvaktarstugan, Kämsta-Strömingsbacken, Mariedal, Pliktstugan, Sjudartorp, Smedsbo, Slottet Åsen,  Ängsbo

EGNA HEM —- rörelsen  startade i början av 1900-talet. LÄS MER
Backebo, Berga, Bredatorp, Durktorp, Gärdet, Högantorp, Hällen, Kyrkby,  Kyrktorp, Långvreten, Mineborg, Norrebo, Parken, Mariedal, Solbacken, Kämsta-Strömmingsbacken, Svängsta, Vägängen,, Ängsbo,