Bälby/ och Länsmansboställe

Bälby bestod/består av två gårdar. Den ena gården användes tidigare som boställe till Kronolänsman och den andra gården var ett skattehemman, dvs betalade jordskatt till kronan. På skattegården bodde Pehr Persson och hans hustru Brita Ersdotter i slutet av 1700-talet. En av deras söner Carl Petter Pehrsson född 1789 skulle bli anfader till släkten Bolinder, som med tiden skulle finnas på Kvarnnibble.

På Bälby ägor lär ha funnits ett torp vid namn Blåsenborg, som senare låg under Kyrkbyn. Torpet Blåsenhus fanns också och där bodde skomakaren.

 

Barthelsson på Bälby Skattegård

 

Arrendekontrakt mm

Länsman Lorenz Krutmeyer indragen i svartsjukedrama