Negelstena / Telgeby/ Slangvik

Foto: från UKF
NEGELSTENA SÄTERI/GÅRD
SLANGVIK
TELJEBY

Vi skriver i UBro
Ur protokoll vid kommunalstämma Håbo-Tibble 1898

Karta

Alla byggnader i Negelstena/ Telgeby/Slangvik är jämnade med marken. Platsen ligger centralt i det militära skjutfältet kring Granhammar i Upplands-Bro kommun i Håbo-Tibble socken

Alphyddan
Bodarna
Borgarbo
Fiskartorpet
Fogelhäll
Jaktstuga f.d sjukstugan
Jägartorp
Lövhagen
Sjötorpet

Enligt Bro Håbo häradsallmänings karta fanns två torp i Negelstena hage 1691