Vallbyvik

Från Vallbyvik, Wijk,Stora Wijk eller färjestaden som det hette förr, har det i långa tider gått en färja och i modern tid en ”överrrodd” till Sigtuna  Läs mer

                                      Egnahem i Vallbyvik 1912

                         

  Annonser Vallbyviktomter
Mälartomter 1912
Mälartomt nr 18 1912
Ägostyckning af 1mtl kronoskatte Vallby