Släkt-och hembygdsbesökare

Denna sida presenterar från 2018 besökare till bygden eller bygdens eget
folk som letar sin historia. Hör gärna av dig om vi ska göra en rundtur.
Vi välkomnar också bidrag i form av foton eller berättelser

Besök från Gotland på Källsta gård och Håtuna kyrka

Forntidsbesök på Alby o Skråmsta, numera även Bälby

Foton från Gunilla Åkesson Malmö

Släkten Bolinder från Stockholm kommer på besök

Garnisonföreningen i Stockholms län
(se minnesstenar) och Ålsta rusthåll

Fotograf Lars Lindgren besöker Håtuna kyrka i juni 2018
Fotograf Lars Lindgren besöker Håbo-Tibble kyrka juni 2018