Hållunda, två gårdar

Hållunda

Rusthållet  Hållunda


Boställen under Hållunda som nämnts genom tiderna:

Björnberg – 1766- Hållunda ägor. Senare Helgesta (1772)
Nybylund – 1843  Soldattorpet
Granliden
Rosenborg

Artur Öberg

  • Axel Teodor Ericksson på Hållunda, tidigare ägare av den äldsta gården Hållunda 1:3 byggd på 1750-talet. Han arrenderade även Vallby huvudgård från 1925

Axel Theodor Ericksson, Hållunda