Håtuna och Håbo-Tibble

Håbo-Tibble skolaKålsta skola Negelstena skola
Tjusta skolorHåtuna kyrkskola

Den första riktiga skolbyggnaden i bygden kom till på initiativ från Brukspatron Sehman på Aske. Den stod klar 1818 i Tjusta men innan dess hade man hållt till i provisoriska lokaler. År 1842 lagstadgades att barnen skulle gå fyra år i skolan. De flesta av bygdens barn fick alltså starta långt innan skolstadgan kom. Redan från 1700-talet hade föräldrarna skyldighet att lära barnen att läsa, vilket naturligtvis var lite si och så med. Undervisningen fick man då av klockaren eller kanske skräddaren. Soldaten kunde också vara bra på att läsa och skriva.