Kvarlämningar

Här presenteras kvarlämningar från förr som finns att se i naturen kring Håtuna – Håbo-Tibble. Bra eller dåligt får ni avgöra själva men det berättar i alla fall lite om bygdens historia. Ge oss gärna fler bilder.

 Foto Inger Löfstedt