Kålsta

Kålsta soldatboställe

 kalsta-by-fran-storskifteskarta-1762

Från storskifteskartan 1762. Lantmäteriet