Kommunikationer

Tankar från 1953                                     ERIKSSUNDS FÄRJA/BRO
Omnibuss– Protokoll
Överrodden

I boken ”Kuskens pojke” av John Kraft beskrivs
EN BÅTRESA TILL STOCKHOLM PÅ 1910-TALET: ” Traden Uppsala-Stockholm trafikerades av ett stort antal båtar. Det var passagerar- och lustbåtar av olika slag. Av passagerarbåtarna kan nämnas EKOLN 1 och 2, FYRIS 1 och 2, GAMLA och NYA UPPSALA, HUGO TAMM, UPPLAND OCH VIKING. Båtbryggorna låg tätt, som busshållplatserna längs vägarna på 1930- och 1940 -talen.
Passagerarbåtarna transporterade inte bara människor. Deras frakter bestod av varjehanda saker, som trädgårdsprodukter från herrgårdsträdgårdarna längs traden, spannmål från gårdarna och ibland hela möblemang. Det var inte heller ovanligt att kor och hästar, grisar eller burar med fjäderfä togs ombord.”
Intervju med Fritz o Rutger Mark/UKF. Ångbåtarna som trafikerade leden hette Skokloster, Gamla och Nya Uppsala, Fyris I och II, Uppland och Sigtuna. Hela dagarna gick det båtar. Vid Näsudden låg en brygga mittemot Skålgrund. Vid midsommar var det mycket folk. När den första båten kom skulle man skjuta ett skott och båten tackade med att signalera.
Båten från Säbyholm gick 4 på morgonen och lade till vid 32 bryggor innan gummorna kom till Stockholm och kunde packa upp sina grönsaker och vad de skulle sälja. Då hade de passerat Ekerö och Svartsjö. Det har för en 10 år sedan kommit ut en bok om Mälarbåtarna, som skrivits av den sista skepparen och hans son. De gamla båtarna är ofta pråmar i dag. Gamla Uppsala fanns under kriget i skärgården och gick med krigsmaterial till Roten i Ålands Hav. En av båtarna blev en sommarstugetomt med tillbyggd sommarstuga. Åskan slog en gång ned i flaggstången på Uppland. Man kunde få biffstek och snaps ombord.
En höst skulle mamma och jag åka med båten till Stockholm. Det var ishinder och båten var lastad med slaktdjur. Den gick från Örsundsbro klockan 4 på morgonen och var inte i Negelstena förrän klockan 12. Sen stampade vi genom isen och vi var inte framme förrän 7-8. Djuren skrek och bråkade.
Så länge båten gick fraktade man mjölken på den, sedan fick man köra till Bro eller Kungsängen och vidare med tåg. Det fanns särskilda mjölkkuskar. Bros mejeri var för litet för att ta emot all mjölken