Rusthåll

UPPLANDS REGEMENTE n:o 6 SIGTUNA KOMPANI
UPPLANDS REGEMENTE n:o 2  SIGTUNA SQVADRON

Håtuna Håbo-Tibble Roteindelning nr 12 Alby                                                                  
nr 13 Skråmsta nr 14 Frötuna nr 15 Önsta nr 16 Ålsta nr 17 Vallby nr 18 och nr 19 Signhildsberg nr 20 och nr 21 Qvarnnibble nr 22 Håtunaholm nr 23 Markeby nr 58 Sundby nr 59 Norränge nr 60 Råby nr 61 Kålsta nr 62 Tjusta nr 63 Öfver Nibble nr 64 Tibble Kyrkoby
nr 65 Jädra nr 66 Skråmsta nr 67 Hållunda nr 68 Helgesta nr 69 Teljeby

MILITÄR INDELNING ------------UPPLANDS REGEMENTE, Sigtuna kompani Extra Soldat-Roteringen -1791 LIVREGEMENTET T HÄST Majorens kompani 1791-1815 LIVREGEMENTSBRIGADENS KYRASSIÄRKÅR, Majorens skvadron 1815- LIVREGEMENTETS DRAGONKÅR (DRAGONER) Sigtuna Sqvadron, Majorns Kompani