Håtuna kyrka

Foto: Nils-Erik Löfstedt

Håtuna Kyrka. En vacker 1200-tals kyrka, som tidigare var häradskyrka. 1318 finns enligt skrifterna kyrkoherde Peter Eskilsson på plats. Under medeltiden sträckte sig Håtunaviken längre in och kyrkan hade direkt vattenförbindelse med Mälaren. Någonstans kring kyrkan låg det gamla konungasätet, där den ryktbara Håtunaleken utspelade sig. 1306.

Bilder Håtuna kyrka Lars Lindgren 2018

Gå gärna in på denna fina hemsida och bland annat lyssna på orgelmusikhttp://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hatuna.htm