Gäldstugan/Gillstugan

Gäldstugan < 1789 Gillstugan Ett torp under Nyborg <1761 – 1844.
Låg nära Skällberga på Lantmäteriets historiska kartor 1814 nr 153