Vägängen

Vägängen var  tidigt ett uppsamlingsställe för mjölken som skulle till mejeriet i Bro