Näshagen

Historik Näshagen

Stora och Lilla Näshagen var tidigare torp under Jädra prästgård.

Långt tillbaka i tiden fanns ett torp vid Näshagen som hette Simon Finnes torp. Torpet omnämns redan  1685 på en geometrisk karta över området och finns kvar på en karta från 1757. Det låg nära Lövstasjön, som Lejondalssjön hette då. Enligt karta Bro Håbo häradsallmänning 1691 låg torpet i Jädra skog

Simon Finnes torp1803 nämns ett torp som hette Hukan och där bor vid den aktuella tidpunkten en man utan attest. Troligtvis var det en backstuga.