Aske tegelbruk

 


Häradsekonomiska kartan 1863. Lantmäteriet

Gustaf Sehman anlade tegelbruket för att i första hand kunna använda eget tegel till sitt stora byggprojekt ASKE GÅRD, som stod färdig 1809. Bruket behövdes även till nya byggnader på bland annat Askes utgårdar, tex Skråmsta ladugård. Det var inte alltid lätt att driva ett tegelbruk. Sehman klagar ofta i en brevväxling  med sin svåger Per Adolf Tamm på Österbybruk att det var svårt att få tag i ”dugligt tegelfolk” var de inte fulla, så var de sjuka eller hade slutat. Tegelbruket lär ha upphört någon gång på 1910-talet. Det fanns då bostäder alldeles intill, som kort och gott kallades BRUKET

Rester av bruket där ugnarna fanns