Missionshuset/Barnhem

Missionshuset i Tjusta. Uppfört 1868 av Adolf Ludvig Sehman

Huset var tänkt som ett barnhem, men där inreddes också en sal för samman-komster och bönemöten. Adolf Ludvig Sehman hade tidigare haft husandakter på Aske och med intresse från kringliggande socknar bildades Tjusta missionsförening.

Kyrkoherden Sandén från Skokloster var ledare för missionsföreningen.