Fiskarstugan

Boende på Aske Fiskarstuga

John Kraft skriver i sin bok ”Kuskens pojke”  om Fiskare Helén och Aske brygga.
Han berättar att Helén bodde i Fiskarstugan med hustru och tre barn, en pojke och två flickor. Tidigare hade Helén arbetat på tegelbruket som tillhörde Aske men övergick till bryggvakt, utroddare, överroddare och fiskare när bruket lades ned.
Om deras dotter Hulda skriver han att hon blev den som blev kvar och tog hand om föräldrarna. Hon passade båtarna höll iordning på fraktsedlar och hon skötte ensam överodden till Sjudargården i Sigtuna (ej att förväxla med överrodden från Vallbyvik)
Fiskarstugan var en förhållandevis rymlig stuga med kök, ett mindre finrum, och ett par kammare. Till stugan hörde en lummig trädgård och ladugård, stor hönsgård, vedbod, matbod, dass och en stor jordkällare. Dottern Hulda skötte detta när föräldrarna blev gamla. Hon mjölkade korna, tog hand om hönsen och sex bisamhällen, lade ut nät och tog hand om fisken.  Hon var oerhört arbetsam och pliktmedveten, skriver John Kraft.

 Fiskarstugan byggdes 1881