4:e skolhuset

Den nuvarande skolbyggnaden i Tjusta
Lärare Percy Säfström                            
Nya gymnastiksalen

Percy berättar om Tjusta skolor