2:a skolhuset

 

LINDSTRÖMSKA FONDENS HUS

Margaretha Lindström, änka efter inspektor E. Lindström vid Aske gård, skrev 1845 sitt testamente. Enligt detta skulle hela hennes kvarlåtenskap gå till Tjusta, Håtuna och Håbo-Tibble skolor, och räntan på kapitalet skulle användas till kläder och matsäckar åt fattiga barn inom Håtuna och Håbo-Tibble församlingar. Hon avled 1851. Redan 1866 planerades att bygga ett nytt skolhus bestående av skolsal och slöjdskola och 1869 stod byggnaden, som bekostats av Lindströmska fonden klar.