Slangvik

Hur gammal är en plats och dess namn?
Slagna Wijk -1376
Slagnawiik- 1448-här finns nu en gård
Slagnewik-1530
Slangwijk- beskrevs 1687 som en vik av Sigtunafjärden

Källa: Institutet för språk och folkminnen

sjötorpet slangvik

Källa. Lantmäteriet. Ägomätningskarta Slangvik nr 1 från 1705

I dagsläget är inte forskningen klar om Slangvik, men vi vet att 1690 föddes det åtta barn i Håbo-Tibble  varav två av dessa fanns på Slangvik

Nybliven ägare 1705 – Krigsrådet George Wallrave Se Negelstena
Slangvik
finns utsatt på en ägomätningskarta från 1705. Här fanns en mangårdsbyggnad med uthus och en humlegård samt sädesgärden, vall och övrig mark, som då brukades av åbo, dvs arrendator. Mannen Mats Bengtsson är omnämnd. På Slangvik fanns också en knektstuga (knekt= ett gammalt ord för fotsoldat) På senare tid kallades stugan för Kranskojan efter soldaten Krans. På Sjötorpet bodde vid ägomätningen 1705 en mjölnare. Vi vet att det funnits en kvarn vid Slangvik men denna är ej utsatt på nämnda karta. Sjötorpet hade tidigare kallats för Slangviks torp. Torpet redovisades  på kartan under Telgeby.

Enligt KlockarOskar född i trakten
Slangviks gård hade kvarn som drevs med vattenkraft, den lades ned på 1870-talet. En kvarnsten ligger som trappsten vid den lilla
stugan Alphyddan som då hörde till Slangviks gård. På gården fanns även soldat, den sista soldaten som hette Krantz, han var född 1833 och död 1966. Han var från Fogelsången vid Lövsta.
Soldatstugan står ännu kvar och kallas nu Jägartorp. Den gamla manbyggnaden revs ned på våren 1901, timret användes då den nya
småskolan vid Negelstena byggdes, den blev färdig på hösten 1901.

Torpen Alphyddan och Jägartorp