Kålsta

Rote nr 61

 

   Husesyn trumslagarbostället1877