Lövhagen-Teljeby torp

Lövhagen kallades enligt kyrkboken (HFL 1864-68) för Telgeby Torp. Bilder från ATA

TORPARE PÅ LÖVHAGEN

Det okända paret på bilden kommer troligtvis från trakten kring Negelstena.