Nyborgs kvarn

Svenska kvarnar 1940                                             
Kvarnar och spannmål