Hammarby

 

En mycket gammal och dålig bild över Hammarby, Placering någonstans mellan Signhildsberg och Håtunaholm. Finns inte kvar.