Håbolund

  • Jean Malmström kom till Håbo-Tibble 1915 då han övertog handelsaffären.
    Han köpte Håbolund (affär och boningshus) 1927 av Lewenhaupt. Avstyckat från Helgesta och Västtibble.
  • Fastigheten är uppförd 1857 och ombyggd och renoverad 1928. Det som senare skulle bli handelsaffären uppfördes 1860. Troligtvis då av traktören Ekström. Håbolund kallades tidigare för  Håbolunda.