Mossbo,Vallby 1, Vallby 2 (Annero) Vallbylund, Vallhall

Annero (Vallby 2)

Mossbo på bilden är nedbrunnet.


Vallhall nämns första gången i Husförhörslängden 1838-1843

Gods och Gårdar 1938