Vallby

Dragoner på Vallby

Valby såldes 1909 till egnahemsbolag

Vallby Gård
Vallbyvik


Mossbo
Tivoli, Vallby1, Vallby 2 (Annero)  Vallbylund,  Vallhall, Katrinelund, Liljedal, Smällan, Ekenäs, Ekudden,

Eka, Ekliden, Annero, Gröna gången, Gyllenkroken

 År 1814 funnos på Wallby ägor, Tibble socken, Upsala län, i jorden några söndriga delar af en koppar-buckla och en rostig och skadad värjklinga, samt små qvarlefvor af prydnader, som lära tillhört värjfästet, och bitar av lerurnor, brända ben och kol.

Källa: Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens handlingar.Trettonde delen.