Skällsta Grafitgruva

Protokoll mm ang. Skällsta Gruva från UKF
Utlåtande 1928Protokoll 1924,   Grafitförekomster 1979
Bergsingenjör Harry
Nathorst
Ortsbor berättar 1  Ortsbor berättar 1b