Fågelsången

Gustav och Charlotta Öfverberg från Fågelsången
bilden är från deras tid på Sillhovet

Fastigheten uppfördes i timmer på 1840-talet