Håbolunds handelsaffär

Håbolund på Rolf Bergs tid.

 

Håbolund har avstyckats från Helgesta och Väst-Tibble ägor. Det var handlaren Jean Malmström som 1927 köpte 1,9 ha från Helgesta och ca 1 ha från Väst-Tibble.  Lewenhaupt från Aske sålde fastigheten.

I köpehandlingarna kan man läsa att Malmström förbinder sig att fröken Emma Ekström ska få bo kvar i lägenheten Håbolund- bestående av tre rum, kök, visthusbod, trädgårdsland samt dagligen få en liter oskummad mjölk och tre famnar sågad och huggen ved årligen.

Köparen ombads också respektera hyreskontraktet med skräddaren E. Lindholm på en av lägenheterna. På den del som såldes från Väst-tibble lär det ha funnits en lägenhet kallad för SKINNPÄLSEN (?) Var det där skräddaren fanns?

Vem var då Emma Ekström? Hon var dotter till Karl Erik Ekström och hans hustru Ulrika Bäckström. Fadern hade tidigare varit traktör, förmodligen i Sigtuna. Han ägde Håbolund redan tidigt på 1860 talet men bodde då i Sigtuna. Året 1866 flyttar han till Tibble där både han och hustrun var födda. De bosatte sig nu på  Håbolund. När han startade handeln är osäkert men sonen Karl Axel Ekström tar så småningom över. Föräldrarna dör slutet 1800 talet och sonen och syster Emma Ekström  finns kvar och driver handelsverksamheten.

År 1916 dör även Karl Axel och någonstans därefter kommer handlare Malmström in i bilden som arrendator. Lewenhaupt har då  troligtvis köpt Håbolund av Emma Ekström och därför finns hon med i kontraktet när Jean Malmström sedan köper gård och handelsbod. Det kan också nämnas att Emma dog ett år efter den uppgörelsen.

Malmströms efterträdare  Rolf Berg drev handeln på 1950- 60 talet och blev den som till sist  fick  stänga den mer än 100 åriga handelstraditionen på Håbolund.

I.Löfstedt