Hållunda, två gårdar

Hållunda

Soldater på Hållunda
Boställen under Hållunda som nämnts genom tiderna:

Björnberg - 1766- Hållunda ägor. Senare Helgesta (1772) Nybylund - 1843  Soldattorpet Granliden Rosenborg

Artur Öberg

  • Axel Teodor Ericksson på Hållunda, tidigare ägare av den äldsta gården Hållunda 1:3 byggd på 1750-talet. Han arrenderade även Vallby huvudgård från 1925

Axel Theodor Ericksson, Hållunda