Svarsta med Ringsvik och Grynsta

På 1800 talet fanns  torpen Skogstorp, Jägartorp och Snickartorp i Svarsta by      
Ringsvik, Grynsta