Råbacka

Råbacka torp finns inte kvar. Det låg på höger sida strax före avfartsvägen mot Håbo-Tibble från Bro. Idag kan man se  rester från syrénbuskarna,  som växte runt torpet.

Torpet har i alla tider fungerat som skogvaktar boställe . I närheten av torpet finns en minnessten efter en vad som sägs, -en lyckad jakt. Det finns också en bevarad varggrop kvar. Namnet på torpet Råbacka nämns första gången 1792.