Norränge och Råby

Norränge gård

Råby by med gårdar, torp och soldater