Aske kvarn

Från boken svenska kvarnar 1940

Mjölnare Aske qvarn