Negelstena / Telgeby/ Slangvik

Foto: från UKF
NEGELSTENA SÄTERI/GÅRD SLANGVIK TELJEBY
Vi skriver i UBro Ur protokoll vid kommunalstämma Håbo-Tibble 1898 Karta

Alla byggnader i Negelstena/ Telgeby/Slangvik är jämnade med marken. Platsen ligger centralt i det militära skjutfältet kring Granhammar i Upplands-Bro kommun i Håbo-Tibble socken

Alphyddan Bodarna Borgarbo Fiskartorpet Fogelhäll Jaktstuga f.d sjukstugan Jägartorp Lövhagen Sjötorpet