Teljeby, Täljeby, Telgeby

  När Kung Birger (Håtunaleken) 1311 sålde sitt gods i Håtuna var en av sigillanterna och vittne Sigurd från Tälgby.
källa: medeltidsbrev SDHK 2421
Haldano. En man vid det namnet fanns i Telgeby 1311.
Haquino fanns vid thielwaby 1324
Petrus i Thyelghaby 1348
Peter i Thielgaby 1375
Thielghaby. Avhyst gård 1358 21/7 Håbo ting
Thelegaby. Gård 1376 20/1
En man vid Laurens nämns i Taliaby 1404 och 1436 vid Håbo ting.
1490 finns Jöns på telgeby gård
1493 finns Karl i telliäby
Källa: Ortnamnsregistret

Telgeby (stora) hade tidigt en större mangårdsbyggnad med ladugård och övriga uthus. Enligt karta från  1705 fanns bakom gården en kryddtäppa, gräsmatta och grästomt. Det brukades av sekreteraren Mattias Edenberg med utjord i Ahlby Håbo-Tibble

1691 fanns fem torp och en gård vid ”Tällieby” enl karta Bro Håbo häradsallmänning.

Familjen Rundlöf-Telgeby torp

 Klicka på bilderna så blir de större!

Något av Teljeby torpen nämns senare  som änkehuset